En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Kaffe från 16.15. Sinnesrosamtal efter gudstjänsten.