En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med utblick

Elin Harrysson, Lennart Wårdh mfl. Insamling till internationella missionen. Söndagsklubb, Teens. Kyrkkaffe.