En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Elin Harrysson och Per Westblom.
Medlemsintagning.
Kyrkfika.

Tisdagsgemenskap

Lovsång i kyrksalen kl.18.00, sedan fika 18.30 följt av bibelsamtal och bön 19.00-20.15.

Gudstjänst

Gudstjänst i midsommartid med Tobias Sunnerdahl, Jae Chun och Margareth Harris.

Sommarhusgrupp

Enkelt fika 18.30 följt av bibelläsning, samtal och bön 19.00.

Sommarhusgrupp

Enkelt fika 18.30 följt av bibelläsning, samtal och bön 19.00.

Sommarhusgrupp

Enkelt fika 18.30 följt av bibelläsning, samtal och bön 19.00.

Sommarhusgrupp

Enkelt fika 18.30 följt av bibelläsning, samtal och bön 19.00.