En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Per Westblom predikar.
Kören Samklang medverkar.
Söndagsklubb.
Kyrkfika.

Tisdagsgemenskap

Varje tisdag är du välkommen att sjunga, be och samtala. Kvällarna startar med lovsång i kyrksalen kl.18.00. Därefter fika 18.30 följt av bibelsamtal och bön 19.00-20.15.

Församlingsråd

Den 20 april är det dags för församlingsråd på en lördagsförmiddag igen. På ett församlingsråd läser vi bibeln, samtalar och ber omkring viktiga församlingsfrågor. Alla intresserade är välkomna.

Gudstjänst

Elin Harrysson predikar.
Körerna Soulful Kids och Soulful Teens medverkar.
Söndagsklubb.
Kyrkfika.

Sinnesrogudstjänst

Tema: steg 11 – Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom, varvid vi endast bad att få kunskap om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
Fika från 16.15.

Lovsångsmässa

18.30 – Fika.
19.00 – Nattvard, Lovsång och bön, möjlighet till ljuständning och personlig förbön

Gudstjänst

Jessica Sunnerdahl predikar.
Global utblick och insamling till Equmeniakyrkans nationella mission.
Söndagsklubb.
Kyrkfika.

Hemmakväll i kyrkan

Vi lagar mat, äter, pratar, spelar spel och pysslar.
Kvällen avslutas med en andakt i kyrksalen.
Kostnad 50 kr för maten för de vuxna.