En växande gemenskap med Gud och varandra

I Kongo står kyrkorna för huvuddelen av arbetet med sjukvård. Equmeniakyrkan ger stöd till systerkyrkornas arbete för hälso- och sjukvård i Kongoländerna. Det handlar om Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville, Evangeliska samfundet och Baptistsamfundet i Kongo Kinshasa. Fokus ligger på att stödja mödra- och förlossningssjukvården och barnsjukvården.

Tilda Jönsson, församlingsmissionär och sjuksköterska i Kongo Kinshasa

Församlingen understödjer sedan våren 2022 Tilda Jönsson. Hon är sjuksköterska och ska arbeta i staden Louzi med hälsovård.

Följ Tilda på Instagram eller hennes blogg:

Instagram: nurse_tilda

Blogg: nursetilda.wordpress.com

Vad gör du i Kongo, Tilda?

– Jag jobbar som missionär och sjuksköterska tillsammans med vår systerkyrka CEC inom
arbetet för hälso- och sjukvård. CEC-kyrkan har ansvar för nästan 50 sjukhus och
vårdcentraler. Några finns i stadsmiljö, men de flesta ligger på landsbygden i provinsen
Kongo Central. Min roll är att fungera som rådgivare till kyrkans hälsodepartement och dela
med mig av mina erfarenheter från vården i Sverige och i Kongo. Så vad gör vi på kyrkans
hälsodepartement?
Vi är ett team på cirka 10 personer, som jobbar med att utveckla, utvärdera och följa upp
vården på sjukhusen och vårdcentralerna. Det gör vi genom att hålla kontakt med läkarna,
sjuksköterskorna och annan personal på alla sjukhus och vårdcentraler och genom att
besöka dem då och då för att på plats se vården.
Vi genomför också projekt med syfte att förbättra vården. Exempelvis arrangerar vi kurser
och utbildningar för sjukvårdspersonal och delar ut material till sjukvården, som skickats från
Sverige.
Ett angeläget område här i DR Kongo är kvinnors och barns hälsa. I Sverige dör cirka fem
mammor per år i samband med graviditet. I DR Kongo dör cirka 58 mammor om dagen!
En av många åtgärder för att förbättra hälsan för kvinnor, barn och hela familjer är att
familjeplanering. Genom familjeplanering kan en kvinna få tillgång till preventivmedel för att
planera hur många barn som familjen vill ha och när det passar. På så sätt minskar risken för
oönskade graviditeter och förlossningar och familjen får också större möjlighet att ta hand
sina barn.”


Mer fakta om arbetet i Kongo-länderna

Vår församling har sedan lång tid tillbaka haft ett engagemang för våra syskon i Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville.

– I Kongo Kinshasa är det 473 mödrar som dör per 100 000 levande födda barn och 91 barn av 1000 levande födda dör innan 5 års ålder. Var tjugonde kvinna dör på grund av graviditet eller förlossning.

– I Kongo Brazzaville är det 378 mödrar per 100 000 levande födda barn som dör och 48 barn av 1000 levande födda dör innan 5 års ålder.

De tre systerkyrkorna samverkar i ett hälsonätverk. Det finns en arbetsgrupp i Equmeniakyrkan som planerar stödet tillsammans med det kongolesiska nätverket. De insatser som bland andra görs är att installera solenergi på vårdscentraler och sjukhus som inte har någon permanent elektricitet. Detta gör nattliga förlossningar säkrare, nu med bra belysning. Det handlar också om utbildning av barnmorskor.