En växande gemenskap med Gud och varandra

I Kongo står kyrkorna för huvuddelen av arbetet med sjukvård. Equmeniakyrkan ger stöd till systerkyrkornas arbete för hälso- och sjukvård i Kongoländerna. Det handlar om Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville, Evangeliska samfundet och Baptistsamfundet i Kongo Kinshasa. Fokus ligger på att stödja mödra- och förlossningssjukvården och barnsjukvården.

Tilda Jönsson, församlingsmissionär och sjuksköterska i Kongo Kinshasa

Församlingen understödjer sedan våren 2022 Tilda Jönsson. Hon är sjuksköterska och ska arbeta i staden Louzi med hälsovård.

Följ Tilda på Instagram eller hennes blogg:

Instagram: nurse_tilda

Blogg: nursetilda.wordpress.com

Mer fakta om arbetet i Kongo-länderna

Vår församling har sedan lång tid tillbaka haft ett engagemang för våra syskon i Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville.

– I Kongo Kinshasa är det 473 mödrar som dör per 100 000 levande födda barn och 91 barn av 1000 levande födda dör innan 5 års ålder. Var tjugonde kvinna dör på grund av graviditet eller förlossning.

– I Kongo Brazzaville är det 378 mödrar per 100 000 levande födda barn som dör och 48 barn av 1000 levande födda dör innan 5 års ålder.

De tre systerkyrkorna samverkar i ett hälsonätverk. Det finns en arbetsgrupp i Equmeniakyrkan som planerar stödet tillsammans med det kongolesiska nätverket. De insatser som bland andra görs är att installera solenergi på vårdscentraler och sjukhus som inte har någon permanent elektricitet. Detta gör nattliga förlossningar säkrare, nu med bra belysning. Det handlar också om utbildning av barnmorskor.