En växande gemenskap med Gud och varandra
Välkommen att lyssna och samtala!
Klas Eriksson och David Fouladi
är pastorer inom Equmeniakyrkan
och arbetar i Kyrkan vid Brommaplan. Hélène Boëthius är utbildad pastor och ideell ledare i församlingen.

ÖVERALLT PÅMINNS VI OM KRISTEN TRO.
Vi ser korset på kyrkors torn. I våra almanackor hittar vi de röda dagarna som firas till minne av någon biblisk händelse och våra politiker talar om kristna värderingar. Men gör tron någon skillnad i människors liv och vardag? Eller är kristen tro bara en religiös bubbla? Ett andligt intresse för några få?
Våren 2022 hade vi en predikoserie som tar upp grunderna i kristen tro och hur tron kan göra skillnad i ditt liv. Här kan du titta på eller lyssna till predikningarna:

Del 1: Gud sänder på sex kanaler, del 1 – Söka Gud, sökt av Gud

Del 2: Gud sänder på sex kanaler, del 2 – Söka Gud, sökt av Gud

Del 3: Bibeln, en unik bok.

Del 4: Bibeln, ett levande ord

Del 5: Att läsa, tolka och förstå Bibeln

Del 6: Vem är Jesus?

Del 7: Varför måste Jesus dö?

Del 8: Jesus lever!

Del 9: Att följa Jesus

Del 10: Varför och hur kan man be?

Del 11: Bön – när Gud är tyst

Del 12: Bön – ett dagligt samtal med Gud

Del 13: Vad gör den helige ande?

Del 14: Att fyllas av helig ande

Länkar till alla predikningar i serien kommer efter hand att hamna på denna sida.

Bibelläsningsplan del 1

Bibelläsningsplan del 2

Ladda ner folder här!

Ladda ner affisch här!