En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Tisdagsgemenskap

Varje tisdag är du välkommen att sjunga, be och samtala. Kvällarna startar med lovsång i kyrksalen kl.18.00. Därefter fika 18.30 följt av bibelsamtal och bön 19.00-20.15.

Kurskväll – Förbön

18.30 Fika.
19.00 Prästen Staffan Stadell föreläser om förbön. Vad innebär det att be för andra och hur gör man?

Lyssna