En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Gudstjänst

Elin Harrysson.
Global utblick.
Söndagsklubb.
Kyrkfika.

Församlingens årsmöte

Bromma Baptistförsamling håller sitt årsmöte efter gudstjänst och kyrkkaffe.

Öppen husgrupp

Start 18.30 med enkelt fika, sedan läser vi bibeln tillsammans, samtalar och ber. Ingen föranmälan krävs.

Pre-Teens och Teens

Kl. 17-18.30 träffas Pre-Teens, för dig som är 10-12 år och kl. 19-22 träffas Teens, för dig som är 13-19 år.

Lyssna

Steg 6 och 7

Delning och predikan från Sinnesrogudstjänst. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.Bad Honom ödmjukt att avlägsna våra brister.