En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Bön på Nationaldagen

Vi ber för politiker och andliga ledare i Sverige och för vår församlings Riktning 2025.
Fika från 9.30.

Pre-Teens och Teens

Kl. 17-18.30 träffas Pre-Teens, för dig som är 10-12 år och kl. 19-22 träffas Teens, för dig som är 13-19 år.Program: Avslutning på Koviken

Öppen husgrupp

Vi läser vi bibeln tillsammans, samtalar och ber.
Start 18.30 med enkelt fika.

Lyssna

Steg 12

När vi, som resultatet av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

Bönen

Valda delar från gudstjänst. Textläsning och predikan från ca 5.00. Matt 6:5-8, Ps 13