En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Sommarhusgrupp

Husgrupp i kyrkan. Start 18.30 med enkelt fika, sedan läser vi bibeln tillsammans, samtalar och ber. Ingen föranmälan krävs.

Sommarandakt

med Karin Andersson

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 16 och det serveras fika efteråt.

Sommarhusgrupp

Husgrupp i kyrkan. Start 18.30 med enkelt fika, sedan läser vi bibeln tillsammans, samtalar och ber. Ingen föranmälan krävs.

Gudstjänst

Hélène Boëthius predikar.
Terminsstart för söndagsklubben.
Kyrkkaffe.

Lyssna