En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Gudstjänst med utblick

Klas Eriksson och Eva Holmin Eriksson.
Insamling till församlingens missionär.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Tisdagsgemenskap

18.00 Lovsång i kyrksalen.
18.30 fika.
19.00 – 20.15 bibelsamtal och bön.

Skapelsetid

Ann Westblom låter oss utforska skapande utifrån tema skapelse. Vi kommer skapa utifrån naturmaterial. Inga förkunskaper krävs. Fika från 18.30.

Pre-Teens och Teens

17.00 Pre-Teens – Utelek
19.00 Teens – Fotoutmaning

Gudstjänst med nattvard

Jessica Sunnerdahl, Rose-Marie Engström, Margareth Harris.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Lyssna

ETT

Vad är viktigast? Vad sätter vi på första platsen i våra liv? Gudstjänstens musikspellista på Spotify och på YouTube med sånger som passar på temat.

Tro och liv

Predikan. Matt 23:1-12. Tekniska problem gjorde att vissa korta delar inte kom med i inspelningen.