En växande gemenskap med Gud och varandra

Välkommen

På gång

Gudstjänst

Elin Harrysson predikar.
Medlemsintagning.
Kyrkfika.

Tisdagsgemenskap

Lovsång i kyrksalen kl.18.00, sedan fika 18.30 följt av bibelsamtal och bön 19.00-20.15.

Gudstjänst

Tobias Sunnerdahl predikar

Sommarhusgrupp

Enkelt fika 18.30 följt av bibelläsning, samtal och bön 19.00.

Lyssna

Vårt dop

Textläsning och predikan.Apostlagärningarna 8:26-39.