En växande gemenskap med Gud och varandra

Historik

Kyrkan vid Brommaplan är en kristen församling som bekänner sig till Jesus Kristus. Vi är en del av den världsvida kyrka som växte fram till följd av Jesu födelse, liv, död och uppståndelse. Våra historiska rötter finns i den baptistiska rörelsen som tog form under 1600-talet i Europa och Amerika och som nådde Sverige som en av väckelserörelserna på 1800-talet. I vårt baptistiska arv har det funnits en betoning av individens frihet att själv läsa och tolka bibeln och själv fatta beslut om tro, dop och församlingstillhörighet. I vår tradition finns också en betoning på samhällsansvar där man kämpat för demokrati, mänskliga rättigheter, religions- och yttrandefrihet, värderingar som vi än idag håller högt. Den första baptistförsamlingen i Sverige bildades 1848 i Frillesås på Hallandskusten. Efter det bildades många baptistförsamlingar över hela Sverige och redan på 1850-talet sammanslöt sig församlingarna i en gemensam riksorganisation som blev Svenska Baptistsamfundet.

Vår församling bildades 1949. Då hade Stockholms förorter börjat växa och det bildades frikyrkoförsamlingar i många av dem. De första åren hade församlingen sina sammankomster i kommunhuset i Alvik. I slutet av 1950-talet gjorde församlingen en stor satsning då man byggde den nuvarande kyrkan och hela kvarteret som kyrkan finns i. Kyrkan invigdes första advent 1957.

Samfundstillhörighet

Samtidigt som församlingen värnar om sin baptistiska identitet har vi alltid verkat för kristen enhet, öppenhet och samverkan med andra kyrkor och kristna traditioner. Församlingen har under många år varit medlem av och drivande i Bromma Ekumeniska Råd (BER), särskilt i det ekumeniska skolarbetet (Skolkyrkan) som församlingen var med och startade på 1980-talet. 2011 bildade Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige ett nytt kyrkosamfund, Equmeniakyrkan. Vår församling är sedan starten en del av Equmeniakyrkan tillsammans med drygt 700 församlingar i Sverige. Tillsammans vill vi arbeta för visionen: En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. Som lokal församling står vi kvar i vår baptistiska tradition och teologi, men har också anslutit oss till Equmeniakyrkans teologiska grund och strategiska plattform. Se www.equmeniakyrkan.se. Detta nya kyrkosamfund har sina historiska rötter i de tre modersamfunden. Det baptistiska arvet märks bland annat genom att Equmeniakyrkan är medlem i Baptisternas Världsallians (BWA) och i Europiska Baptistfederationen (EBF).

Kyrkobyggnaden

Kyrkobyggnaden blev klar 1957. Den ritades av Örjan Lüning. Karaktäristiskt för arkitekturen är triangelformen som på olika sätt symboliserar Gud som visar sig för oss som Fadern, Sonen och Anden. Fonden domineras av en stiliserad bild av den gode herden. Den symboliserar Jesus Kristus som söker oss och ger oss livets bröd. Kyrkofönstret i fonden har ord från Jesus saligprisningar inskrivna. Fondbilden och kyrkfönstret är båda skapade av arkitektens mor Julia Lüning. Orgeln är byggd av Grönlund och söner i Gammelstad.