En växande gemenskap med Gud och varandra

Att sluta röka kan man göra själv.  Att sluta vara ensam är svårare att klara på egen hand.  En av vår tids största myter är att ensam är stark. I vår kultur är det något fint att klara sig själv och inte behöva andra. No man is an island skrev prästen John Donne redan på 1600-talet. Vi människor är skapade för gemenskap. Därför vill vi i Kyrkan vid Brommaplan göra plats för livsnära möten. Vår förhoppning är att ni som kommer hit ska få möjlighet att möta andra människor, Gud och att vi med Guds kärleksfulla blick kunna se på oss själva sådana som vi är. Vi vill göra plats för livsnära möten, där hela människan får plats. Det finns möjlighet att komma på våra gudstjänster, komma till kyrkan och tända ljus, boka ett livssamtal eller delta i någon av våra kurser. Vill du veta mer så hör av dig till info@kvibro.se.

Livssamtal

Alla behöver då och då fundera över sitt liv eller någon aspekt av det. Många gånger räcker det med att tala förtroligt med en vän. Men ibland kanske du vill prata med en person som inte är inblandad i ditt liv. Vi erbjuder livssamtal fritt och under tystnadsplikt. Ordet ”livssamtal” anger att det kan handla om vad som helst som har med ditt liv att göra. Det behöver varken ha en religiös koppling eller vara problemorienterat; du får helt enkelt prata om det du har behov av att få dela med någon utomstående. Du är välkommen att höra av dig till oss för att boka ett livssamtal. Du når oss enklast på info@kvibro.se.