En växande gemenskap med Gud och varandra

Vi firar gudstjänst varje söndag. Alla är välkomna.

Söndag är veckans viktigaste dag i kyrkan, då firar vi gudstjänst kl. 11.00. Jesus uppstod från döden på en söndag och från kristendomens början har de kristna mötts på söndagen, uppståndelsedag. 

I Kyrkan vid Brommaplans gudstjänster vill vi att varje deltagare skall finna rum både för sitt sökande och för sin tro. Vi vet att människor har olika erfarenheter med sig när de kliver in i kyrkan och vill ge utrymme för både glädje och sorg, tacksamhet och oro, tro och tvivel. Vi vill också att gudstjänsten ska bli ett möte där det finns möjlighet att möta Gud, möta varandra, mötas över generationer, möta oss själva, möta en ny tanke eller någon annans erfarenhet. Det är också vår önskan att vi ska känna oss välkomna som de vi är och att gudstjänsten får bli en kraftkälla så att vi kan gå vidare med kraft för ännu en dag.

I gudstjänsten kommer vi till Gud med vår egen och världens situation. Gudstjänsten består av predikan, vittnesbörd och sånger och vi får möjlighet att  ge vårt gensvar genom bekännelse, lovsång, tacksägelse, bön och insamling av ekonomiska medel, att ge kollekt är givetvis helt frivilligt. I gudstjänstens överlåtelsestund finns det möjlighet till personlig förbön och att få uttrycka sin längtan och sina behov genom symbolhandlingar, naturligtvis kan man också sitta kvar i bänken.

Sinnesrogudstjänst

Sedan 1993 har vi haft Sinnesrogudstjänster i Kyrkan vid Brommaplan. Sinnesrogudstjänsten är ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten. Viktiga delar i gudstjänsten är sinnesrobönen och det personliga delandet från någon som med Guds kraft blivit befriad från missbruk. Det finns möjlighet att ta emot nattvard och få förbön för den som vill.

Sinnesrogudstjänst firas den tredje söndagen i månaden med start kl. 17.00. Fika från kl. 16.15.  Uppehåll i juni och juli.

Gudstjänst med alla åldrar

Gudstjänst med alla åldrar är en gudstjänst där alla åldrar deltar hela gudstjänsten, vanligtvis brukar barnen annars gå ut och fira sin egen gudstjänst i söndagsklubben. Gudstjänst med alla åldrar är det vanligtvis tre gånger per termin.

Det som utmärker Gudstjänst med alla åldrar är delaktighet, lekfullhet och att budskapet ska vara lätt att förstå. Oftast är det istället för predikan ett drama och en kort reflektion. Det pedagogiska och lättillgängliga budskapet brukar tilltala alla åldrar. I slutet är det en överlåtelsestund precis som i den vanliga gudstjänsten och då finns möjlighet att uttrycka sin tro eller fördjupa temat genom att pyssla.