En växande gemenskap med Gud och varandra

Vi vill stötta biståndsorganisationen Diakonia som har en nära relation till Equmeniakyrkan.

Människor som förändrar världen är Diakonias valspråk.

Diakonia arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Diakonia grundades 1966 av några av de svenska frikyrkosamfunden.

Diakonia arbetar för att alla människor ska ha sina rättigheter tillgodosedda. De människor som lever i fattigdom och utsatthet vet mycket väl vad som måste förändras för att deras liv ska bli bättre. Därför arbetar Diakonia tillsammans med lokala organisationer som finns på plats. De har verksamhet i 25 länder och samarbetar med flera hundra lokala organisationer.

Tillsammans utgör Diakonia ett världsomspännande nätverk som innefattar miljontals människor som arbetar för en varaktig förändring av situationen för dem som lever med fattigdom, förtryck och våld.

Grunden för allt Diakonias arbete är människors vilja och förmåga att förändra och förbättra världen.

Centrala arbetsområden är:

  • Mänskliga rättigheter
  • Demokratisering
  • Jämställdhet
  • Ekonomisk och social rättvisa
  • Konflikt och rättvisa

Huvudmän

De båda kyrkorna Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan är Diakonias huvudmän.