En växande gemenskap med Gud och varandra

Den barn och ungdomsverksamhet som finns i vår församling är också en del i ett större sammanhang eftersom vi har en Equmeniaförening. Den kallas Equmenia Brommaplan.

Ledare, barn och unga som deltar i verksamheten kan vara medlemmar i föreningen. Information om det kommer ut varje termin. Om du varit medlem tidigare är det bara att säga till att du vill fortsätta. Vi har ingen medlemsavgift men medlemmar behöver göra ett aktivt val om man ska vara med.

Som medlem har du möjlighet att påverka lokalt men också i regionen och nationellt. Som medlem finns du med i medlemsregistret. Fler medlemmar ger mer bidrag till den nationella organisationen vilket i sin tur kommer oss till del.

Equmenia består av ca 400 lokalföreningar. Vår förening ligger inom regionen Equmenia Stockholm. Tillsammans med alla andra medlemsföreningar har vi möjlighet att ta del av ledarutbildningar, arrangemang och påverka den nationella organisationens riktning genom att delta på organisationernas årsstämmor.

Läs mer om Equmenia nationellt: https://equmenia.se/

Styrelsen är ansvarig för föreningens arbete och stöttar verksamheten på olika sätt. Verksamheten leds av ideella ledare eller anställda i Kyrkan vid Brommaplan.

Alla ledare i vår förening har gått kursen ”Trygga Möten” som handlar om att alla barn och unga ska vara trygga i verksamheten. Ledare går kursen var tredje år och lämnar även in utdrag ur belastningsregister.

Är du intresserad av att bli ledare i någon av våra verksamheter? Kontakta i så fall någon av våra ledare eller någon av församlingens anställda.

Styrelse för Equmenia Brommaplan är den samma som församlingens styrelse. (efter årsmöte 2022)