En växande gemenskap med Gud och varandra

Vi som församling är en del av Equmeniakyrkans internationella mission tillsammans med alla andra församlingar inom samfundet.

Equmeniakyrkan är det samfund vår församling är en del av. Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder med ca 65 olika projekt. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.

Equmeniakyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Kyrkan är en enda kropp, och det ger oss ett ansvar och en möjlighet som sträcker sig långt utanför Sverige gränser. Vi är indragna i Guds mission, som vill förvandla världen.

Som kyrka är vi kallade att dela evangeliet ”till jordens yttersta gräns”. Både i handling och i ord. Den gränsen kan gå vid en skola högt upp i Anderna, på en vårdcentral vid Kongoflodens strand, vid en hemlig gudstjänst i Centralasien eller precis där du befinner dig. Till jordens yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium som befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella mission handlar om.

Mission är alltså både lokal och global. Varje människa har något att bidra till Guds mission och vi behöver ständigt samverka med kyrkor över hela jorden för att förvandla världen ända till jordens yttersta gräns.

Läs mer om Equmeniakyrkans internationella arbete: