En växande gemenskap med Gud och varandra

Grön kyrka är ett ekumeniskt nätverk som finns över hela vårt land. Det finns för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg mot en hållbar värld. I Grön kyrka möts man och delar med varandra de utmaningar, planer och det hopp som finns i det lokala hållbarhetsarbetet.

Sveriges kristna råd rekommenderar kyrkor och församlingar till engagemang i nätverket, ett ekumeniskt arbete som drivs av Equmeniakyrkan.

Vår församling har varit en del av Grön Kyrka sedan 2018.

Kontaktperson: Eva W Andersson