En växande gemenskap med Gud och varandra

Personal

E-post: info@kvibro.se
Telefonnummer expedition: 08-445 93 80 (telefonsvarare)

Plusgiro 19 65 58-1
Bankgiro 172-8443
Swish-nummer 123 615 1179

Hitta till kyrkan

Tunnelbana: Brommaplan

Parkering finns t ex bakom OKQ8 eller i parkeringshus vid Brommaplan.

Se även kartan nedan.