En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommarhusgrupp

Under sommaren inbjuder vi till sommarhusgrupp på tisdagskvällar kl. 19.00 med enkelt fika från 18.30. Välkommen att läsa bibeln, samtala och be tillsammans!