En växande gemenskap med Gud och varandra

Bön

Lovsångsmässa

18.30 – Fika.
19.00 – Nattvard, Lovsång och bön, möjlighet till ljuständning och personlig förbön

Tisdagsgemenskap

Varje tisdag är du välkommen att sjunga, be och samtala. Kvällarna startar med lovsång i kyrksalen kl.18.00. Därefter fika 18.30 följt av bibelsamtal och bön 19.00-20.15.