En växande gemenskap med Gud och varandra

Bön

Tisdagsgemenskap

18.00 Lovsång i kyrksalen.
18.30 fika.
19.00 – 20.15 bibelsamtal och bön.

Lovsångsmässa

19.00 Nattvard, lovsång, bön, ljuständning.
Fika från 18.30