En växande gemenskap med Gud och varandra

JESU UPPDRAG TILL OSS:

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

(Matt 28:19-20)

Bromma … Stockholm … Sverige och till jordens yttersta gräns!

Kyrkan vid Brommaplan har genom åren haft stor betydelse för internationell mission. Ett stort antal människor har kommit till tro i församlingen och flera har även blivit kallade till mission i andra länder. Församlingen har också kunnat bidra ekonomiskt på ett betydande sätt.

Gud söker med all kraft att rädda människor och den värld han har skapat. Kyrkan och församlingen är hans främsta redskap, även om han också agerar genom många andra kanaler. Vi har som församling fått förmånen att vara medarbetare med vår Herre i detta missionsuppdrag – i Bromma, i Stockholm, i Sverige och till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).

För att vi som församling skall bli än mer medvetna om vårt uppdrag och kunna bidra även fortsättningsvis med ekonomiska och personella resurser har vi bildat Globala rådet. Vårt uppdrag består i att informera församlingens medlemmar om mission och globala frågor, att arbeta för ekonomiskt stöd till mission och inspirera till förbön och engagemang. Vi vill även visa på vilken betydelse detta engagemang har haft och kan få i framtiden.

Församlingen har beslutat att fokusera på internationell mission på flera olika sätt.

Globalt perspektiv i gudstjänster

Några gånger per år firar vi gudstjänst med lite mer globalt perspektiv än vanligt. Håll utkik i kalendariet när det är dags igen!

Vid flera gudstjänster finns också något vi kallar ”Utblick” En kort stund med information om något aktuellt för våra fokusområden presenteras då.

Ge en gåva!

Vi har som mål att samla in 90 000 kronor varje år till det internationella arbetet. Vill du vara med och bidra?

Plusgiro 19 65 58-1
Bankgiro 172-8443
Vårt bankkontonummer hos Nordea: 9960-3401965581
Vårt bankkontonummer hos SE-Banken: 5273-1002999
Swish-nummer 123 615 1179

Vill du engagera dig?

Vill du veta mer om internationell mission eller engagera dig? Det finns olika sätt att engagera sig förutom att bidra ekonomiskt. Ta kontakt med någon i Globala rådet för att veta mer:

Globala rådet: Christer Daelander (ordf), Eva W Andersson (Grön Kyrka), Kerstin Florén, Rebecka Hellqvist och Anne Rehn
christer.daelender(at)gmail.com, rebecka.hellqvist(at)gmail.com, annerehn(at)gmail.com