En växande gemenskap med Gud och varandra

Vi vill stötta biståndsorganisationen ALEF.

Att kunna läsa, skriva och räkna är en förutsättning för att kunna ta kontrollen över sin ekonomi och sitt företagande. ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators är en svensk, icke vinstdrivande organisation med visionen att ge folkbildning på modersmålet för världens 773 miljoner unga och vuxna analfabeter. ALEF har utarbetat en unik metod för detta.

ALEF:s mål är att människor ska få kunskap, insikter och färdigheter för att göra följande:

  • ta kontroll över sin egen ekonomi och sin hälsa och förbättra sina egna livsvillkor,
  • förstå och försvara sina rättigheter och agera för att förändra mekanismerna bakom fattigdom, diskriminering och förtryck,
  • få tillgång till beslutsprocesser, samhällstjänster och gemensamma plattformar,
  • använda sitt modersmål i skrift för olika ändamål och därigenom bevara sitt kulturarv och sin identitet.