En växande gemenskap med Gud och varandra

Du är älskad!

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de mörkaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att ha träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation med Jesus och vi kan som Hans lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus. 

Jesus är hemligheten till varje människas liv. Genom att tro och vandra med Honom upptäcker vi vilka vi egentligen är. 

Vill du veta mer om Jesus? Kontakta oss här.

Välkommen till våra gudstjänster och andra aktiviteter, läs mer här.

Här nedan kan du läsa mer om vår kristna tro.

Vad tror vi på?

Den kristna tron har sin grund i Jesus och i bibelordet. Gud talar till oss människor på många olika sätt. Vi kan uppleva att Gud söker oss i skapelsens skönhet och storhet. Vi kan ana att Gud finns och vill oss något när vi längtar efter mening och sammanhang och när vi ställer de djupa frågorna om livet, döden och kärleken. Vi kan uppleva Guds tilltal i bönen, i gudstjänstens gemenskap, i kärleksfulla relationer och i livskriser, men det mest bestående och tydliga uttrycket för Guds ord och vilja finns uppenbarat i Jesus Kristus och i Bibeln. 

Grunden för vår tro är att Gud blev människa i Jesus och att han nu är den uppståndne Jesus Kristus som vi kan läsa om i nya testamentet och möta i våra liv, här och nu. 

I Jesus liv, hans ord och på ett särskilt sätt i hans död och uppståndelse ser vi Gud och Guds vilja för människan och världen som allra tydligast. Trons utmaning för oss är att leva i Jesus efterföljd. Kristen tro började en gång med att Jesus från Nasaret sade: Kom och följ mig till några enkla fiskare. Vi tror att Jesus än idag ger den kallelsen till människor – till dig! 

Vi tror på Gud, den treeniga guden 

Vår tro och erfarenhet är att Gud har visat sig som Fadern: Gud som skapare, som Sonen: Gud som människa och frälsare och som Anden: Gud som livgivare. Att Gud är tre och en samtidigt är ett mysterium som ingen människa kan greppa fullt ut. Ändå är det en viktig sanning i vår tro och för hela den kristna kyrkan. Att Gud är treenig innebär att Gud i sig själv är en fullkomlig och kärleksfull gemenskap. Att leva som en kristen är att dras in i den gudomliga gemenskapen som finns mellan Fadern, Sonen och Anden. 

Vi tror på Gud Fadern, skaparen 

Att tro på Gud som skapare innebär att vi tror att Gud är alltings ursprung, källa och mål. Gud är skaparen, skapelsens upprätthållare och den som fortsätter att skapa. Bakom ett konstverk vet vi att det finns en konstnär. På samma sätt kan vi ana skaparens storhet och skönhet i naturen. En tro på Gud som skapare innebär att det finns en mening med världen och varje människa. Vi är inte ett resultat av slumpen. Det finns en kärleksfull Gud som vill våra liv. Övertygelsen att Gud är skaparen och att jorden är Guds ger oss också en djup motivation för engagemang i miljö- och klimatfrågorna. 

Vi tror på Jesus Kristus, frälsaren 

Vi tror på Jesus Kristus som vår Herre och frälsare. I ord och handling förkunnade Jesus de goda nyheterna, evangeliet om att Guds rike är nära. Vi tror att Jesus Kristus var både Gud och människa och att hans liv, död, uppståndelse och himmelsfärd återupprättade gemenskapen mellan Gud och mänskligheten. För att befria skapelsen och rädda oss blev Gud människa och gav sitt liv på korset för vår skull. Jesu död och uppståndelse är det största beviset på Guds kärlek. Jesu död på korset och hans uppståndelse är avgörande för vår tro. Evangelisten Johannes skriver: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv (Joh 3:16) och i 1 Petr 3: 18 beskrivs detta under med följande ord: Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. I tron på Jesus Kristus har vi ett hopp om evigt liv och en försonad värld. I tron på honom kan alla människor genom omvändelse och tro få förlåtelse för sina synder och leva i en daglig gemenskap med Gud. Vi tror att Jesus är vägen till Gud enligt Jesu egna ord i Joh 14:6: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig och vi väntar på och ser fram emot hans återkomst då hela världen ska upprättas och Guds kärlek och rättvisa ska segra. Genom Jesus finner vi nåd och barmhärtighet för oss själv, medmänniskan och hela skapelsen. 

Vi tror på den Heliga Anden, livgivaren 

Anden är Guds livgivande och skapande närvaro i hela skapelsen. Påskens under, att Jesus har uppstått, fullbordas när pingsten kommer. Då sänder Gud Anden för att fylla lärjungarna med glädje, liv och visshet om att Jesus lever. I sitt avskedstal lovar Jesus sina lärjungar att de inte ska lämnas ensamma efter att Jesus har dött och lämnat jorden. Jesus ska komma som hjälparen, den heliga Anden. Vi tror att Anden ges på samma sätt till människor idag. Anden hjälper oss tro att Jesus lever. Anden levandegör bibelordet och vår bön. Anden ger och förädlar de gåvor som Gud gett oss. Anden vill fylla våra hjärtan med kärlek och glädje och forma våra liv så att vi blir mer lika Jesus. Anden ger oss kraft att vittna om vår tro och utrustar oss för att göra kärlekens gärningar i världen.