En växande gemenskap med Gud och varandra

Bibelläsning

Sommarhusgrupp

Enkelt fika 18.30 följt av bibelläsning, samtal och bön 19.00 – ca 20.30.

Sommarhusgrupp

Enkelt fika 18.30 följt av bibelläsning, samtal och bön 19.00 – ca 20.30.

Sommarhusgrupp

Enkelt fika 18.30 följt av bibelläsning, samtal och bön 19.00 – ca 20.30.

Sommarhusgrupp

Enkelt fika 18.30 följt av bibelläsning, samtal och bön 19.00 – ca 20.30.

Sommarhusgrupp

Enkelt fika 18.30 följt av bibelläsning, samtal och bön 19.00 – ca 20.30.

Tisdagsgemenskap

Lovsång i kyrksalen kl.18.00, sedan fika 18.30 följt av bibelsamtal och bön 19.00-20.15.