En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 17. Fika serveras från kl. 16.15.
Tema: steg 3 – Beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg, sådan vi uppfattade Honom.

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 17. Fika serveras från kl. 16.15.
Tema: steg 4 – Gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 17. Fika serveras från kl. 16.15.
Tema: steg 5 – Erkände inför Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.