En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Gudstjänst

Bön ett dagligt samtal.
Klas Eriksson predikar.
Global utblick.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

Gudstjänst

Vad gör den helige ande?
Hélène Boëthius predikar.
Ingen söndagsklubb.
Kyrkkaffe.