En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Klas Eriksson, Gudrun Jerresand, Johanna Boije. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.