En växande gemenskap med Gud och varandra

Nattvard

Sinnesrogudstjänst

Tema: steg 11 – Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom, varvid vi endast bad att få kunskap om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
Fika från 16.15.

Lovsångsmässa

18.30 – Fika.
19.00 – Nattvard, Lovsång och bön, möjlighet till ljuständning och personlig förbön

Sinnesrogudstjänst

Tema: steg 12 – När vi, som resultatet av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
Fika från 16.15.