En växande gemenskap med Gud och varandra

Nattvard