En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Utflykt med terminsavslutning för Söndagsklubben och Teens. Elin Harrysson, Helene Bergman, Tomas Sundbom, Andreas Willgert. Kyrkfika.