En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst pingstdagen

Klas Eriksson, Ulf Rickardsson, Ulrika Sundbom. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.