En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesro

Sinnesrogudstjänst

Tema: steg 12 – När vi, som resultatet av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
Fika från 16.15.