En växande gemenskap med Gud och varandra

Lovsångsmässa – en liten stund med Jesus

Nattvard, bön och lovsång.
Möjlighet till ljuständning och personlig förbön.
Obs! sista gången för terminen.