En växande gemenskap med Gud och varandra

Lovsång

Tisdagsgemenskap

Lovsång i kyrksalen kl.18.00, sedan fika 18.30 följt av bibelsamtal och bön 19.00-20.15.