En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Sommargudstjänst med Linnéa Lidskog och Rose-Marie Engström.
Kyrkkaffe.