En växande gemenskap med Gud och varandra

Tisdagsgemenskap

Varje tisdag är du välkommen att sjunga, be och samtala. Kvällarna startar med lovsång i kyrksalen kl.18.00. Därefter fika 18.30 följt av bibelsamtal och bön 19.00-20.15.