En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingsmöte

Församlingsmöte efter gudstjänst och kyrkfika.