En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Jessica Sunnerdahl predikar.
Global utblick och Insamling till församlingens missionär.
Kyrkfika.