En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Elin Harrysson predikar.
Medlemsintagning.
Kyrkfika.