En växande gemenskap med Gud och varandra

Sorgemässa

Ett kristet liv innehåller både Gloria och Kyrie, lovsång och klagosång.

Den 12 september hade vi en Festgudstjänst på Koviken, där vi fick glädjas åt att ses och fira gudstjänst tillsammans. Men i spåren av pandemin vill vi också ge utrymme för vår klagan, det vi förlorat och det vi känner sorg inför. Det kan vara olika saker i våra liv som är vår sorg och det vi kämpar med.

Den 6 november kommer vi därför fira en sorgemässa i kyrkan. Från klockan 14.00 kommer kyrkorummet vara öppet, det kommer spelas musik och du kommer ha möjlighet att själv uttrycka din sorg och bön vid olika stationer runt om i kyrksalen. Klockan 15.00 firar vi sedan nattvard tillsammans och får lyfta upp vår bön och klagan till Gud.

Välkommen som du är!