En växande gemenskap med Gud och varandra

Eftermiddagsgudstjänst med nattvard

”En synagogsföreståndares dotter uppväcks” – Elin Harrysson predikar. Söndagsklubb för barnen. Kyrkkaffe efteråt.