En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

”Jesus och kvinnan vid brunnen” – Klas Eriksson. Kyrkkaffe efteråt. Ingen söndagsklubb denna söndag.

Efter kyrkkaffet hjälps vi åt att snygga till utanför kyrkan. Anmäl dig gärna till kvibro@info.se om du kan vara med.