En växande gemenskap med Gud och varandra

Smågruppsgudstjänst. Obs! anmälan

Vi firar gudstjänst i smågrupper. Globala rådet ansvarar och kommer bl.a. att informera om hälsovård i Kongo. Delta kl. 11.00 digitalt eller på plats i Kyrkan vid Brommaplan.
Kl 17.00 är det sinnesrogudstjänst i smågrupper.
Anmäl dig till info@kvibro.se senast fredag. Skriv ”Anmälan” som rubrik och ange om du vill vara med digitalt eller fysiskt och om det är någon av tiderna som inte fungerar för dig.
Obs! Ingen söndagsklubb, fel uppgifter i Nyhetsbladet.