En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Det är palmsöndag och temat är Vägen till korset.
David Fouladi predikar och Eva Holmin Eriksson leder sång och musik.
Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan i efterhand.

Digital Söndagsklubb.