En växande gemenskap med Gud och varandra

Skärtorsdagsandakt (föranmälan)

Vi firar nattvard utomhus i grupper om max 8. Samling vid Bromma folkhögskola, Åkeshovsvägen 29. Anmäl dig till info@kvibro.se senast onsdag om du vill delta.