En växande gemenskap med Gud och varandra

Smågrupp

Öppen husgrupp

Vi läser vi bibeln tillsammans, samtalar och ber.
Start 18.30 med enkelt fika.