En växande gemenskap med Gud och varandra

Digitalt församlingsseminarium

Zoom-möte: ”Att vara kyrka i det märkliga landet Sverige”.
Vi reflekterar över vår församling och vår långsiktiga inriktning under rubriken ”Riktning 2025”.
Bertil Forsberg talar om särdrag och trender i dagens Sverige. Efter presentationen samtalar vi i smågrupper.
Anmälan till info@kvibro.se.