En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Del 9 i predikoserien om TRONS GRUNDER ”Domen – döden och ändligheten”.
Edvin Greneskog, Elin Harrysson, Joel Almroth m.fl.
Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan i efterhand.