En växande gemenskap med Gud och varandra

Smågruppsgudstjänst (föranmälan)

Vi firar gudstjänst i smågrupper på max 8 personer. Delta digitalt eller på plats i Kyrkan vid Brommaplan.
Skicka din anmälan till info@kvibro.se senast fredag. Skriv ”Anmälan” som rubrik och ange om du vill vara med digitalt eller fysiskt och om det är någon av tiderna som inte fungerar för dig.
De digitala gudstjänsterna är kl. 11.00 och de fysiska kl. 11.00 och 17.00.

Söndagsklubben ses utomhus, samling utanför kyrkan kl. 11.00.