En växande gemenskap med Gud och varandra

Digitalt församlingsråd

Vi fortsätter arbetet med Riktning 2025 och samtalar vår egen bild av nuläget och längtan inför framtiden.
Delta lördag 24 april kl 10.00 eller onsdag 28 april kl 18.00.
Anmäl dig till info@kvibro.se så får du en länk till mötet.