En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Globala rådet håller i denna gudstjänst som har tema Vägen till livet.
Ulrika Sundbom leder sång och musik.
Gudstjänsten live-sänds på Facebook kl.11.00 och kan ses på hemsidan i efterhand.