En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst.

Kaffe från 16:15.
OBS ingen gudstjänst i kyrkan kl. 11.00!