En växande gemenskap med Gud och varandra

Tillsammans – Dagar för gemenskap och andlig fördjupning

Församlingshelg på Åkerögården, Norrtälje. I samband med söndagens gudstjänst avtackas Per Westblom som församlingens ordförande.