En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst. 

Klas Eriksson, Rose-Marie Engström.