En växande gemenskap med Gud och varandra

Radiogudstjänst (inspelning)

Carin Dernulf, Equmenia, Per Westblom, Victor Bodell mfl. Söndagsklubb och Teens. Kyrkkaffe.