En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Elin Harrysson, Klas Eriksson, Johanna Boije. Samlingssöndag. Elin Harrysson hälsas välkommen som ny medarbetare i kyrkan, pastor med särskild inriktning på barn och ungdomar. Söndagsklubb. Kyrkkaffe. Församlingsmöte.